Střední škola - 1. kolo přijímacího řízení na SŠ - 23. 4. 2018

Termín:

23. 4. 2018 v pondělí v 08:00 v budově SŠ, Nedbalova 36, Olomouc – Topolany.

 

Kritéria pro přijetí:

  1. Splnění povinné školní docházky – ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ nebo vyplněná a razítkem ověřená zadní strana přihlášky ke studiu – vyplňuje ZŠ, kde žák se žák vzdělává.
  2. Na přihlášce ke studiu vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru.
  3. Doporučení SPC ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  4. Řádně vyplněná přihláška odevzdaná ve SŠ nejpozději do 1. 3. 2018.