Střední škola - 3. kolo přijímacího řízení 2018 na střední školu

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. Nedbalova 36/27, Olomouc -Topolany, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 3. kolo přijímacího řízení.

 

Ve 3. kole přijímáme:

Obor vzdělání                                                                    počet volných míst

 28-57- E/001   Keramické práce                                          1 

78-62-C/01      Praktická škola jednoletá                            2     

78-62-C/02      Praktická škola dvouletá                             4    Přihlášky ke studiu do 3. kola přijímacího řízení přijímáme do 7. 6. 2018, přijímací řízení proběhne 15. 6. 2018.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy www.skola-topolany.cz dne 18. 6. 2018.
 

 

 

POZVÁNKA K 3. kolu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2018 – 2019

 

Vážený uchazeči/uchazečko/, děkujeme za Váš zájem o vzdělávání ve Střední škole a Základní škole  DC 90, s.r.o v Topolanech. Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat:

v pátek 15. 6. 2018

v budově střední školy na adrese Olomouc – Topolany, Nedbalova 36/27(konečná autobusové linky MHD č. 26)

dostavte se ráno, na 8.00 hodin.

 

K přijímacímu řízení je třeba přinést (pokud jste již nedodali):

  • Doklad o splnění povinné školní docházky (žáci končící v tomto roce dodají až při nástupu v září) – ostatní, kteří již dříve dokončili, dodají úředně ověřenou kopii posledního vysvědčení ze ZŠ,
  • Platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nebo jeho úředně ověřená kopie),
  • Výpis nebo kopii zdravotní dokumentace, ze které je patrný aktuální zdravotní stav uchazeče (fyzický i psychický),
  • Pokud je žák v současné době vzděláván dle Individuálního vzdělávacího plánu je prospěšné dodat kopii tohoto plánu pro možnost plynulého navázání, případně zajištění používaných pomůcek.

 

 

       Ve 3. kole přijímáme:

Obor vzdělání                                                                    počet volných míst

  •  28-57- E/001  Keramické práce                                          1 
  • 78-62-C/01      Praktická škola jednoletá                            2     
  • 78-62-C/02      Praktická škola dvouletá                             4    


V případě potřeby, volejte, na telefonní čísla:   606 653 321 - ředitelka školy Ing.Bc. Jitka Lattová                                                                                                            602 655 968 - zástupkyně řed. Bc. Hana Koubková

Poznámka:   Ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí do 3 dnů od přijímacího řízení a do 10 dnů, od   doručení tohoto rozhodnutí, je uchazeč povinen doručit škole zápisový lístek.

V Topolanech 7. 6. 2018                                                                                 Ing. Jitka Lattová                                                                                                                                                                                                                                  ředitelka školy    

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode