Přijímací řízení 2016

Přijímací řízení se bude konat 25. 4. 2016 od 08:00. V budově ŠŠ, Nedbalova 36, Topolany.  


Potřebné dokumenty:

  • doporučení SPC – doporučení ke vzdělávání ve speciální škole od příslušného SPC;
  • doklad o splnění povinné školní docházky (žáci, kteří zákĺadní vzdělání doposud neukončili, dodají až v září);
  • výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče – ze kterého je patrný aktuální zdravotní stav;
  • písemná přihláška ke studiu s razítkem praktického lékaře;
  • po obdržení rozhodnutí o přijetí je nutné předložit škole do pěti dnů zápisový lístek;
  • pokud je uchazeč na stávající škole vzděláván dle IVP, je vhodné dodat kopii IVP v zájmu plynulé návaznosti studia.

 

Školu můžete navštívit osobně v rámci každoročního dne otevřených dveří, popřípadě kdykoliv jindy po telefonické domluvě na číslech: 606 653 321, 420 602 655 968, 585 754 810 nebo na e-mailu: spec.skol.dc90@seznam.cz

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode