Střední škola - První školní den 4. září 2017

První školní den - 4. září 2017

Žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu (8:53 odjíždí BUS č. 26 z Topolan). Obědy a svačinky si musíte nahlásit sami a budou se vydávat až od druhého dne (5. září). 

Výjimkou jsou žáci ubytovaní na internátě. Ti po první vyučovací hodině odejdou na internát a budou mít již nahlášenou stravu. 

 

POZOR!!! Žáci 1. ročníků a jejich rodiče budou ze školy odcházet až po vyplnění všech formulářů apod. 

 

Seznam pomůcek najdete zde: 

http://www.skola-topolany.cz/pomucky-pro-skolni-rok-2013-2014/
 

Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a dojíždějící žáci také zámek na skříňku. 

 

Noví žáci a jejich zákonní zástupci:

Vezměte si s sebou také kopie dokumentů (pouze v případě, že jste je doposud nedodali):

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie posledního vysvědčení ze ZŠ popřípadě i již absolvované SŠ);

- rozsudek o omezení svéprávnosti + listinu o ustanovení opatrovníka, pokud toto omezení žák má;

- lékařské zprávy, které obsahují informace, které by mohly přispět ke kvalitě vzdělávání a péči o žáka.

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode