První školní den!

15.08.2016 18:48

První školní den 

Žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu (8:53 odjíždí BUS č. 26 z Topolan). Jídlo budou mít nahlášené až od druhého dne.

Výjimkou jsou žáci ubytovaní na internátě. Ti po první vyučovací hodině odejdou na internát a budou mít již nahlášenou stravu.

 

POZOR!!! Žáci 1. ročníků a jejich rodiče budou ze školy odcházet až po vyplnění všech formulářů apod.