Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá dle nařízení MŠMT na všech školách ve stejnou dobu. 

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 15. 3. Je možné se přihlásit i na další kolo přijímacího řízení.

 

Potřebné dokumenty (vždy originály nebo úředně ověřené kopie):

  • doporučení SPC – doporučení ke vzdělávání ve speciální škole od příslušného SPC;
  • výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče – ze kterého je patrný aktuální zdravotní stav;
  • písemná přihláška ke studiu s razítkem praktického lékaře (důsledně vyplněná přihláška, platný folmulář přihlašky);
  • po obdržení rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí obdržíte do tří dnů) je nutné předložit škole do deseti dnů zápisový lístek;
  • pokud je uchazeč na stávající škole vzděláván dle IVP, je vhodné dodat kopii IVP a to nejpozději v září školního roku, kdy žák do školy nastoupí.

 

Školu můžete navštívit osobně v rámci každoročního dne otevřených dveří, popřípadě kdykoliv jindy po telefonické domluvě na číslech: 606 653 321, 420 602 655 968, 585 754 810 nebo na e-mailu: spec.skol.dc90@seznam.cz