INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200  (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole 

o dětí v přípravné třídě 

o žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků  základní školy 

o dětí v přípravném stupni základní školy speciální  

o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá 

o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech  v provozu 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská  škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího  týdne.  

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro  chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření  č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). 

Ošetřovné: rodiče můžete se pro informace o ošetřovném odkázat např. ZDE: Podle nových pravidel škola již  nevyplňuje žádné potvrzení. 

i nadále je povolena osobní přítomnost: 

o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení 

o žáků základních škol při zdravotnickém zařízení 

o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy o žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti 

o při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve  zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb 

o při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním  a vyšším odborném vzdělávání 

a nadále je povoleno: 

o konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně  uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob 

o konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob 

o konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách  a v konzervatořích

o ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území  České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle  krizového opatření, 

o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob 

z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání  včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které  je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let  a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným  prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021  (dostupné ZDE).

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode