Plánované akce SŠ Topolany

 

Listopad   28. 11. Beseda na téma Extremismus a xenofobie     

                 Odborný výcvik oboru zahradnické práce se v listopadu uskutečňuje v Botanické  zahradě Přf Upol.

                 21. 11. Scholaris -  burza škol

                 30. 11. Vánoční prodej pro rodiče, přátele školy a veřejnost

       

Prosinec   5. 12.   Beseda na téma možnosti zlepšování vztahů mezi žáky.

                12. 12. Divadlo - Vánoční pohádka pro Praktickou školu.

                 21. 12. Projektový den “Vánoce”

                                

Leden       23. 1.  Knihovna m. Olomouce “ Báječné pověsti”  pro Odborné učiliště

                 30. 1.   Úřad práce pro končící ročníky.

 

Únor        Program primární prevence na téma šikany. Program vedený lektory Centra sociální prevence Kappa-Help Přerov

 

Březen:    Beseda na téma prevence užívání alkoholu.

  

Duben:              Beseda na téma kyberšikana.

                              Velikonoční prodej

                

Květen      15. 5. Exkurze Historická Olomouc pro 1. ročníky Odborného učiliště

                  22. 5. Knihovna m. Olomouce “Olomouc” pro 1.A, 2.B, 2.C

Červen:     Přednáška s besedou na téma prevence rizikového chování o prázdninách.             

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode