Střední škola a Základní škola DC 90,s.r.o., Nedbalova 36/27, Topolany, PSČ 779 00, Olomouc, je soukromá škola, která zahájila svoji činnost ve školním roce 1991/1992. Zřizovatelem je DC 90 o.p.s. Nestátní, nezisková organizace, zajišťující komplex vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb.

Škola poskytuje výchovu, vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) žákům se  souběžným postižením více vadami na střední a základní škole.Poskytuje služby v  zájmovém vzdělávání - školní družině na ZŠ, ubytovací služby v internátě na SŠ a stravovací služby ve školní jídelně-výdejně na ZŠ i SŠ.

Zřízovatel DC90, o.p.s., poskytuje služby v oblasti logopedické péče a rehabilitace.

Statutárním orgánem jsou jednatelky: Ing. Jitka Lattová, která je současně pověřena řízením školy a Ing. Dana Mráčková za zřizovatele.

 

Střední škola

Střední škola DC 90,s.r.o., poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, kteří se připravují na povolání. Jedná se o žáky ve věku 16 - 27 let.

Střední škola se nachází v klidném prostředí. Výuka je realizována ve dvou budovách, které jsou propojeny školním dvorem. Učebny školy jsou vybaveny moderním výukovým vybavením, jako jsou interaktivní tabule a počítače s výukovými programy a internetem.  V areálu školy jsou také dílny sloužící k praktické výuce a tři kompletně vybavené kuchyňky, které slouží žákům při praktickém vyučování. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do učeben a výtah, který napomáhá přepravě žáků, kteří se pohybují s pomocí doprovodu nebo na vozíku.

Škola má k dispozici tělocvičnu, hřiště a zahradu. Zahrada je využívána pro pracovní činnosti žáků ve výuce, pro pohybové aktivity při tělesné výchově, k odpočinkovým činnostem v rámci výuky nebo v rámci pobytu na internátě.

Malé počty žáků v jednotlivých třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Adresa Střední školy: Nedbalova 36/27, Topolany, PSČ 779 00.

 

Základní škola

Škola poskytuje výchovu, vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) žákům se  souběžným postižením více vadami, kteří plní povinnou školní docházku na adrese Husitská 19/356, Povel 779 00 Olomouc.

Kapacita školy je 45 žáků. V kmenové třídě je vzděláváno 4 - 6 žáků.

Škola má k dispozici zahradu, na které se nachází záhonky, pískoviště, altán, houpačky a prolézačky.  Zahrada je využívána pro pracovní činnosti žáků ve výuce pěstitelských prací, pro pohybové aktivity při tělesné výchově, k pohybu při odpočinkových činnostech v rámci výuky nebo v rámci pobytu ve školní družině.

Budova školy je jednopatrová. V přízemí školy se nachází kmenové třídy, pracovitě pro logopedii, školní jídelna - výdejna. Dále se zde nachází šatna, ve které má každý žák přidělenu skříňku na osobní věci. Ve vstupním prostoru se nachází plošinový výtah, který napomáhá přepravě žáků, kteří jsou částečně nebo zcela imobilní a pohybují se s pomocí doprovodu, nebo na vozíku.

V 1. patře jsou další kmenové třídy. Prostory učeben v 1. patře využívají ke své činnosti 3. oddělení zájmového vzdělávání - školní družiny.

Na prostory dvou kmenových tříd navazuje venkovní terasa s volným prostranstvím pro pobyt venku. V 1. patře se dále nachází místnost pro relaxační a tělovýchovné činnosti.

Každá kmenová třída má k dispozici prostor, ve kterém je umístěn počítač, který mohou žáci využívat při vyučování i o přestávkách. Pro větší počet žáků jsou počítače k dispozici v počítačové učebně.

 

 

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode