Speciálně pedagogické centrum

Při SŠ a ZŠ DC 90, o.p.s., Olomouc - Topolany je zřízeno speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s mentální retardací, s postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) a zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobá nemoc).

 

SPC:

  • Poskytuje bezplatně speciálně pedagogické služby (psychologické zprostředkuje) rodinám a klientům s mentální retardací, s postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) a zdravotním znevýhodněním.
  • Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku s následnou poradenskou péčí.
  • Nabízí péči v rodinách, pomoc při výběru vhodného vzdělávacího zařízení, poradenství při volbě povolání nebo dalšího studia, informace k vhodným kompenzačním pomůckám.
  • Pořádá odborné semináře pro rodiče, učitele a další odborníky.
  • Spolupracuje s pedagogickými pracovníky dětí a žáků integrovaných v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, s odbornými lékaři, se státními a neziskovými organizacemi.

Adresa:

SPC při SŠ a ZŠ DC 90, o.p.s., Nedbalova 35/27. Olomouc-Topolany

Tel: 602 529 562, 603 171 287

E-mail: spc@specssazsdc90.cz

 

SPC sídlí v budově Dětského centra 90, o.p.s., na ulici Nedbalova 35, v Olomouci - Topolanech

(v blízkosti je restaurace Moravský grunt)

 

Provozní doba:

Út:        7:30 - 14:00 hod.

Dále dle tel. dohody.

Formuláře ke stažení najdete zde:  

Žádost o vyšetření.docx (14385)

Informovaný souhlas- 1 žádost o službu.docx

Informovaný souhlas- 2 závěry vyšetření.docx

Žádost o převzetí do péče.docx

Žádost o ukončení péče.docx

Pracovní tým SPC:

Vedoucí pracoviště

Mgr. Markéta Štajncová

Mgr. Daniela Beranová

Tel: 602 529 562, 603 171 287

E-mail: spc@specssazsdc90.cz

 

Ředitelka školy a SPC

Ing. Jitka Lattová

Tel: 606 653 321

E-mail: skola@specssazsdc90.cz

 

  

 

 

          

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode