Platby SŠ

  Měsíční platby zasílat pravidelně vždy do 10. dne v každém měsíci:

Strava zálohou na 20 dnů v měsíci, večeře 16 dnů (v pátek není):
 
1/ snídaně, přesnídávka 33 Kč......................660 Kč
2/ oběd 39 Kč.................................................780 Kč
3/ večeře vč.svačiny, II. večeře 44Kč............704 Kč
4/ obslužnost určuje škola: ..........................400 Kč nebo 1000  Kč dle náročnosti (krmení, oblékání, hygiena,...),
5/ ubytování .................................................2000 Kč
 
    Shora uvedené zasílat na účet školy: 43-7109780217 / 0100.

6/ Dar zřizovateli 1600Kč měsíčně na účet: 2400646870 / 2010 (ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU)
  
U každé platby uvádějte přidělený variabilní symbol (VS).
 

 

Ceny stanovuje dodavatel - SŠ polytechnická, Rooseveltova

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode