Platby Základní škola

Úprava Plateb

Měsíční platby zasílat pravidelně vždy do 10. dne v každém měsíci:
 
1/ Za družinu 700nebo kroužek 500Kč na účet školy: 43-7109780217 / 0100
2/ Dar zřizovateli 1600Kč na účet: 2400646870 / 2010 (ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU)
3/ Obědy - úhrada jídelně ZŠ Nedvědova na účet číslo: 35-1805641379 / 0800
    Od 1.9.2019 bude strava ze ZŠ Nedvědova
Ceny stravy určuje dodavatel - ZŠ Nedvědova, Olomouc.
 
U každé platby uvádějte přidělený variabilní symbol (VS), který je u stravy jiný.

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode