Novinky

Střední škola - 3. kolo přijímacího řízení 2018 na střední školu

08.06.2018 08:55
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018 Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. Nedbalova 36/27, Olomouc -Topolany, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...

Střední škola - Zahradní slavnost 2018

05.06.2018 09:11
Dobrý den, ve čtvrtek 21. 6. 2018 se koná v areálu DC 90 zahradní slavnost. S sebou: dobrou náladu, pohodné oblečení (dle počasí). Po skončení vyučování (dle rozvrhu) žáci odjíždí domů. Žáci ubytovaní na internátě odchází na internát. Pokud by žáci chtěli zůstat na zahradní...

Střední škola - 2. kolo přijímacího řízení SŠ

28.04.2018 20:25
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. Nedbalova 36/27, Olomouc -Topolany, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném...

Střední škola - 1. kolo přijímacího řízení na SŠ - 23. 4. 2018

01.02.2018 09:01
Termín: 23. 4. 2018 v pondělí v 08:00 v budově SŠ, Nedbalova 36, Olomouc – Topolany.   Kritéria pro přijetí: Splnění povinné školní docházky – ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ nebo vyplněná a razítkem ověřená zadní strana přihlášky ke studiu – vyplňuje ZŠ, kde žák se žák...

Základní škola - Zápisy do 1. třídy ZŠ Husitská

22.01.2018 14:01
Zápisy do 1. třídy ZŠ Husitská proběhnou: 3. dubna 2018 od 8:00 do 16:00 4. dubna 2018 od 8:00 do 15:00   Zástupkyně ředitelky ZŠ - Mgr. Iva Čechmánková Husitská 19 779 00 Olomouc tel.: +420 585 436 636 mobil: +420 602 655 967 email: spec.skol.dc90@seznam.cz    

Střední škola - Vánoční jarmark 2017

15.11.2017 09:37
Štřední škola DC 90, s. r. o. zve všechny na tradiční vánoční prodej výrobků našich žáků. Kdy: pátek 1. 12. 2017 od  9:00 do 15:00. Výrobky žáků zakoupíte v prostorách školy na adrese: Nedbalova 36, Olomouc-Topolany. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Střední škola - První školní den 4. září 2017

14.07.2017 09:34
První školní den - 4. září 2017 Žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu (8:53 odjíždí BUS č. 26 z Topolan). Obědy a svačinky si musíte nahlásit sami a budou se vydávat až od druhého dne (5. září).  Výjimkou jsou žáci ubytovaní na internátě. Ti po první vyučovací hodině odejdou na internát a...

Střední škola - ZÁHRADNÍ SLAVNOST 2017

07.06.2017 09:20
Dobrý den,ve čtvrtek 15. 6. 2017 se koná v areálu DC 90 zahradní slavnost. S sebou: dobrou náladu, pohodné oblečení (dle počasí).Po skončení vyučování (dle rozvrhu) žáci odjíždí domů. Žáci ubytovaní na internátě odchází na internát. Pokud by žáci chtěli zůstat na zahradní...

Střední škola - ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 3. ROČNÍKU OU ZAHRADNICKÉ PRÁCE A KERAMICKÁ VÝROBA

07.06.2017 09:17
Dobrý den, informujeme Vás o závěrečných zkouškách, které se nám kvapem blíží. 13. 6. 2017 – písemná ZZ od 8:00 do 12:25 (po obědě odjezd domů) 14. 6. 2017 – praktická ZZ od 8:00 do 15:00 23. 6. 2017 – ústní ZZ od 8:00 do 12:25 (po obědě odjezd domů) Žáci mohou odjet ihned po skončení...

Střední škola - INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ pro školní rok 2017 - 2018

08.03.2017 00:00
INFORMACE  K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA  SŠ  pro školní rok 2017 - 2018   V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 60, odst. (1),(2) a §165...
1 | 2 | 3 >>