Střední škola a Základní škola DC 90, s. r. o., Olomouc – Topolany, Nedbalova 36/27, PSČ 772 00 je soukromá škola, která zahájila svoji činnost ve školním roce 1991/1992. Zřizovatelem je DC 90 o. s.

Škola poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami ve střední škole, v základní škole, zájmové vzdělávání ve školní družině, ubytovací služby v internátě a stravovací služby ve školním stravovacím zařízení.

Žáci mohou využívat služby zřizovatele DC 90 o. s. v oblasti logopedické péče a rehabilitace.

Statutárním orgánem jsou jednatelky Ing. Jitka Lattová, která je současně pověřena řízením a Ing. Dana Mráčková.

 

Střední škola

Střední škola DC 90, s. r. o. poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, kteří se připravují na povolání. Jedná se o žáky ve věku 16 - 27 let.

Střední škola se nachází v klidném prostředí. Výuka je realizována ve dvou budovách, které jsou propojeny školním dvorem. Učebny školy jsou vybaveny moderním výukovým vybavením, jako jsou interaktivní tabule a počítače s výukovými programy a internetem.  V areálu školy jsou také dílny sloužící k praktické výuce a tři kompletně vybavené kuchyňky, které slouží žákům při praktickém vyučování. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do učeben a výtah, který napomáhá přepravě žáků, kteří se pohybují s pomocí doprovodu nebo na vozíku.

Škola má k dispozici tělocvičnu, hřiště a zahradu. Zahrada je využívána pro pracovní činnosti žáků ve výuce, pro pohybové aktivity při tělesné výchově, k odpočinkovým činnostem v rámci výuky nebo v rámci pobytu na internátě.

Škola vlastní auto, které slouží ke svozu žáků do školy i pro rozvoz ze školy. Auto je využíváno také k přepravě žáků na aktivity konané mimo budovy školy (bazén, divadlo, exkurze…).

Malé počty žáků v jednotlivých třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

 

Základní škola

Základní škola DC 90 s. r. o. poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, kteří plní povinnou školní docházku.

Kapacita školy je 45 žáků. V kmenové třídě je vzděláváno 4 - 6 žáků.

Škola má k dispozici zahradu, na které se nachází záhonky, pískoviště, altán, houpačky a prolézačky.  Zahrada je využívána pro pracovní činnosti žáků ve výuce pěstitelských prací, pro pohybové aktivity při tělesné výchově, k pohybu při odpočinkových činnostech v rámci výuky nebo v rámci pobytu ve školní družině.

Budova školy je jednopatrová. V přízemí školy se nachází kmenové třídy, pracovitě pro logopedii, školní jídelna - výdejna. Malá kuchyňka je využívána pro hodiny pracovního vyučování – domácí práce, vaření. Dále se zde nachází šatna, ve které má každý žák přidělenu skříňku na osobní věci. Ve vstupním prostoru se nachází plošinový výtah, který napomáhá přepravě žáků, kteří jsou částečně nebo zcela imobilní a pohybují se s pomocí doprovodu, nebo na vozíku.

V 1. patře jsou další kmenové třídy. Největší místnost po skončení vyučování slouží jako školní družina. V této místnosti je umístěna televize, DVD přehrávač a videorekordér, který je využíván ke sledování pořadů (vzdělávacích, odpočinkových). V místnosti se rovněž nachází relaxační a rehabilitační pomůcky, které slouží žákům k odpočinku.

Na prostory dvou kmenových tříd navazuje venkovní terasa s volným prostranstvím pro pobyt venku. V 1. patře se dále nachází stimulační místnost (slouží pro zrakovou, hmatovou, sluchovou stimulaci nebo relaxaci žáků) a malá tělocvična s cvičebním nářadím (rotopedy, posilovací nářadí, žebřiny, lavička, žíněnky, apod.).

Každá kmenová třída má k dispozici prostor, ve kterém je umístěn počítač, který mohou žáci využívat při vyučování i o přestávkách. Pro větší počet žáků jsou počítače k dispozici v počítačové učebně.

Škola vlastní auto, které slouží ke svozu žáků do školy i pro rozvoz ze školy. Auto je využíváno také k přepravě žáků na aktivity konané mimo budovy školy (bazén, divadlo, exkurze…).

 

 

 

 

Základní a Střední škola

Střední škola:
Nedbalova 36
Olomouc - Topolany
77200
skola@specssazsdc90.cz

Základní škola:
Husitská 19
779 00 Olomouc
skola@specssazsdc90.cz
+420 606 653 321 skola@specssazsdc90.cz
Vytvořeno službou Webnode