Střední škola

Plánované akce SŠ Topolany

  Listopad   28. 11. Beseda na téma Extremismus a xenofobie                       Odborný výcvik oboru zahradnické práce se v listopadu uskutečňuje v Botanické  zahradě Přf...
Celý článek