Školy jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

  • tj. žáky se zdravotním postižením – mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování

 

  • žáky se zdravotním znevýhodněním

 

  • žáky se sociálním znevýhodněním