Nadace ČEZ


Nadace ČEZ přispěla částkou 500 tisíc korun ke zlepšení bezbariérového přístupu

Studenti olomoucké Střední školy a Základní školy DC 90 se díky nadaci ČEZ mohou i nadále pohybovat po škole na vozíčku díky výtahové plošině. Škola uspěla s žádostí o grant Oranžové schody na náhradu starého nevyhovujícího výtahu. Nada ČEZ přispěla částkou 500 tisíc korun. A Charta 77 Konto bariéry částkou 164 tisíc korun.


Pro školu určenou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je bezbariérový přístup nezbytností. Starý výtah už nevyhovoval předpisům ani rozměry a na základě směrnic musel být do roku 2015 vyměněn. Vedení školy jej proto vybouralo, nechalo zvětšit výtahovou šachtu a nahradilo jej výtahovou plošinou. " Při přepravě žáků na invalidním vozíku se do kabiny výtahu stěží vešel doprovod. Větší děti navíc navíc zadrhávaly nohama o zavřené dvěře a stěny jedoucího výtahu. Jsme moc rádi, že jsme mohli nevyhovující výtah konečně nahradit. Vzhledem k nákladnosti podobných zařízení jsme si totiž investici dlouho nemohli dovolit, " vysvětila jednatelka školy Jitka Lattová.


Díky zvětšení vnitřního prostoru se na nově vybudovanou plošinu vejde žák na vozíku i s jeho doprovodem, který už nemusí myslet na částečné skládání a rozkládání podnožek. Plošina poslouží i ostaním žákům s pohybovými problémy. V současné době se ve škole vzdělává 30 žáků s kombinovaným handicapem, z toho 5 na invalidním vozíku a 5 s poruchami chůze.


Následující fotogafie zachycují slavnostní předání výtahové plošiny za přítomnosti sponzorů.