Základní škola nabízí tyto studijní obory

 

Základní škola 79-01-C/01 - vzdělávání žáků podle RVP ZŠ + RVP ZŠ - LMP

Základní škola 79-01-B/01 - vzdělávání žáků podle RVP ZŠ speciální

 

Škola žákům dále poskytuje tyto služby

  • Rehabilitace
  • Speciálně pedagogickou péči
  • Canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka)
  • Zájmové vzdělávání (školní družina)