Speciálně pedagogické centrum

Při SŠ a ZŠ DC 90, s. r. o. Olomouc - Topolany je zřízeno speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s mentální retardací, s postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) a zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobá nemoc).

 

SPC:

  • Poskytuje bezplatně speciálně pedagogické služby (psychologické zprostředkuje) rodinám a klientům s mentální retardací, s postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) a zdravotním znevýhodněním.
  • Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku s následnou poradenskou péčí.
  • Nabízí péči v rodinách, pomoc při výběru vhodného vzdělávacího zařízení, poradenství při volbě povolání nebo dalšího studia, informace k vhodným kompenzačním pomůckám.
  • Pořádá odborné semináře pro rodiče, učitele a další odborníky.
  • Spolupracuje s pedagogickými pracovníky dětí a žáků integrovaných v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, s odbornými lékaři, se státními a neziskovými organizacemi.

Adresa:

SPC při SŠ a ZŠ DC 90, s. r. o., Nedbalova 35/27. Olomouc-Topolany

Tel: 602 529 562

E-mail: spc@specssazsdc90.cz

 

SPC sídlí v budově Dětského centra 90, o- p. s., na ulici Nedbalova 35, v Olomouci - Topolanech

(v blízkosti je restaurace Moravský grunt)

 

Provozní doba:

Út:            8:00 - 13:00 hod.

St,Čt:        8:00 - 12:00 hod.  

dále dle dohody  

 

Pracovní tým SPC:

Vedoucí pracoviště

Mgr. Eva Horká, speciální pedagog

Tel: 602 529 562

E-mail: spc@specssazsdc90.cz

 

Ředitelka školy a SPC

Ing. Jitka Lattová

Tel: 606 653 321

E-mail: skola@specssazsdc90.cz